Første kontakt for bedre syn!

Fagtidsskriftet Optikeren

Optikeren, Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap, er medlemsbladet til Norges Optikerforbund.

Fagtidsskriftet dekker syn, synshelse, forskning, utdanning, og optikerbransjen - med nyheter, reportasjer og fagartikler.Grafisk formgiving: 07-Media

Trykk: 07-Media

Opplag: 2300

ISSN 0333-1598


Kontakt

Redaktør

Dag Øyvind Olsen

Tlf: 92 45 00 39

dag@optikerforbund.no

Annonseansvarlig

Stina Olsen

Tlf: 23 35 54 50

stina@optikerforbund.no

Til bidragsytere

Optikeren ønsker stoff fra bidragsytere. Alle artikler vurderes og redigeres i samarbeid med forfatter før de eventuelt trykkes i bladet.

Vi ser gjerne at du kontakter oss på forhånd før du sender inn redaksjonelt stoff (det gjelder ikke produktomtale, pressemelding fra produsent etc.). Vi trenger dine kontaktdetaljer, navn, e-postadresse, jobb- og firmatilhørighet.

Dersom en artikkel er publisert tidligere, må vi gjøres oppmerksom på det. Bilder sendes som høyoppløselige jpeg-filer. Vi bestreber oss på å ha artikler som ikke overskrider 1-2 tekstsider (A4, skriftstørrelse 12, antall ord: 500-750).

Fagartikler kan i avtalte tilfeller være mer omfattende. Reise- og besøksreportasjer uten betydelig faglig innhold bør begrenses til 1 tekstside.


Siste utgaver

       

Medlem av

Utgivelsesplan

(Materiellfrister i parentes)

2017

» Nr.1: 15. februar (11.1)

» Nr.2: 4. april (1.3)

» Nr.3: 21. juni (10.5)

» Nr.4: 23. august (19.7)

» Nr.5: 18. oktober (13.9)

» Nr.6: 13. desember (8.11)


Formålsparagraf

Tidskriftets formålsparagraf


For annonsører

Pris-, format- og innleveringsoversikt for annonsering i Optikeren (» English version)


Følg oss