Første kontakt for bedre syn!


Illustrasjon til nyhet:Arendalsuka2.png

17.08.22

Syn påvirker yrkesvalg

De som velger yrkesfag har flere ubehandede synsfeil enn de som tar allmennfag på videregående. Det kan få store konsekvenser i yrkeslivet.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:Arendalsuka22.png

16.08.22

Se fra Arendalsuka

Det er mange forhold som fører til at ikke alle barn får undersøkt synet. Kostnad er et viktig moment, og det ble debattert under Arendalsuka tirsdag. Du kan se sendingen her.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:Sommer19.png

15.08.22

Barnas syn under lupen

Det er slutt på sommerferien og tid for skolestart. I år er det ekstra oppmerksomhet rundt barn og syn, både i media og på Arendalsuka. Ikke alle får den synshjelpen de har krav på.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:arendalsuka17.png

12.08.22

Blikk på Arendalsuka

Optikere, syn og barnebriller er stikkord for to arrangementer under Arendalsuka. Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund holder felles arrangement med tema synssjekk av barn når de trenger det.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:UIO.png

11.08.22

Utvikler kunstig netthinne

Norske forskere er i gang med å utvikle et netthinne-implantat som i beste fall kan gi mennesker med netthinnesykdommer synet tilbake.

Les mer
Søk