2016 oppsummert

Hva skjedde i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon i 2016? Det får medlemmene snart oppsummert. Nå legges siste hånd på årsmeldingene. De distribueres sammen med Optikeren 15. februar.

Dette er utkastene til årsmeldinger for Synsinformasjon og Norges Optikerforbund. På fredag sendes de endelige versjonene til trykkeriet, sammen med årets første utgave av fagtidsskriftet Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Et solid overblikk

Både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon jobber på mange plan for å øke optikernes synlighet og status, og dette reflekteres i årsmeldingene, som snart sendes til trykk og distribusjon.

I løpet av året jobbes det med faglige spørsmål, både på arbeidsplass og i et større, politisk perspektiv – der målet er at optikere skal ta en enda større og viktigere rolle innen syn.

Årsmeldingene gir et innblikk i det omfattende arbeidet som gjøres av styrene, administrasjonen, i råd, utvalg og komiteer – og resultatene som oppnås til medlemmenes fordel.

Onsdag har det vært styremøter i både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon i lokalene i Oslo. Her ble også programmet for Fagkonferansen 2017 på Kongsberg gjennomgått. Dette programmet, sammen med sakspapirer, og årsmeldinger vil følge i en felles plastpakket utsendelse av Optikeren som distribueres 15. februar til medlemmer av NOF/SI og andre abonnenter av bladet.