58 nye NOF-medlemmer

Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har presentert seg for årets førsteklassestudenter i optometri. Det resulterte i 58 nye innmeldinger i NOF som studentmedlem.

Hans Torvald Haugo fikk delt ut de populære NOF-sekkene til de fleste førsteklassestudentene på Kongsberg

Nye studentmedlemmer

Tradisjonen tro ble det holdt studentpresentasjon for de ferske studentene av organisasjonene med påfølgende lunsj i Krona. Det hele under gode smitteverntiltak.

Det er 94 studenter som har startet opp i første klasse optometri i høst. 66 av disse møtte på presentasjonen og 58 har allerede meldt seg inn som studentmedlemmer i Norges Optikerforbund. Alle som var tilstede på presentasjonen fikk utdelt NOF-sekk.

Medlemskapet er gratis så lenge de er fulltidsstudenter, og studentene får blant annet tilsendt Fagtidsskriftet Optikeren slik at de kan følge med på aktiviteter i NOF og Optiker-Norge.

Det var generalsekretær og fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund som fortalte om forbundet, mens daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon informerte om hva SI er og gjør, og om optikerbransjen generelt.