Første kontakt for bedre syn!


Illustrasjon til nyhet:eldre sjåfør.png

20.05.22

Førerkort: Beholder helseattest

Førerkortveilederen endres, men kravet til helseattest for bilførere over 80 år beholdes. Det har regjeringen nå bestemt.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:gaming.png

19.05.22

Gaming: Idrett med øyne og hjerne

Gaming kan være toppidrett med synet og hjernen som redskap. Det tar NRK for seg i et bredt anlagt oppslag.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:Rigmor 2021.png

18.05.22

Pengestøtte til VR-forskning

Synsforskere ved Universitetet i Sørøst-Norge skal lede et stort og nytt forskningsprosjekt om hvordan "Extended reality" påvirker mennesker. Det er bevilget 2,5 millioner Euro til prosjektet.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:Krona.png

16.05.22

Kurs i OCT

Kurset OCT i optometrisk praksis er populært. Til høsten tilbys det optikere ved Universitetet i Sørøst-Norge som et deltidskurs.

Les mer


Illustrasjon til nyhet:52711_hth16.png

13.05.22

Felles helseregister i EU?

I fremtiden kan alle innbyggere i EU og EØS kunne få tilgang på egne helsedata på tvers av landegrensene.

Les mer
Søk