AI for tørre øyne

Det forskes på bruk av kunstig intelligens for diagnostikk og behandling av tørre øyne i Oslo.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Vår livsstil bidrar til tørre øyne

Øyelege og professor Tor Paaske Utheim forsker på tørre øyne – en av de mest utbredte sykdommene i verden.

Sammen med andre forskere på Artifical Intelligence (AI) Lab på OsloMet og SimulaMet tar han og kollega Anis Yazidi i bruk kunstig intelligens for å utvikle bedre diagnostikk og behandling, skriver Forskning.no

Med seg har de også forskere fra Harvard Medical School og andre universiteter i Norge i tillegg til fagfolk fra norske sykehus.

Flere får tørre øyne på grunn av vår moderne livsstil med mye skjermbruk, air-condition, bruk av kontaktlinser og medisiner.

Som øyelege i Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken har Utheim en rekke ganger registrert en sammenheng mellom skjermbruk og tørre øyne. Han ser stadig yngre pasienter i Tørreøyneklinikken. Det er en spesialklinikk som utelukkende har hatt fokus på tørre øyne i over ti år.


– Noen har så store plager at de ikke klarer å delta i samfunnet slik de gjorde før symptomene meldte seg, forklarer professoren til forskning.no.

Pasientene melder om redusert arbeidskapasitet og sykmeldinger ved siden av betydelig redusert livskvalitet. Tørre øyne er også en samfunnsøkonomisk utfordring da tilstanden rammer så mange.

Blant en rekke mulige årsaker forskerne fant, er redusert og ufullstendig blunking godt dokumentert. Dette er uheldig da det som heter tårefilmen fornyes hver gang man blunker.

Les hele artikkelen hos forskning.no her