Aktiv lokal optiker

Optiker Heidi Christensen er et menneske som blir satt pris på i nærmiljøet sitt. Hun er en aktiv pådriver lokalt, praktiserer som optiker, og driver grendas nærbutikk. Som bevis for sin innsats er hun kåret til Årets sunding.

 

Optikeryrket praktiseres i egen butikk. Heidi’s Optikk har tydelige mål i forhold til å følge Samhandlingsreformens intensjoner for å avhjelpe helsevesenets utfordringer.

 

På butikkens hjemmeside kan vi lese følgende:

 

Heidi’s Optikk har som servise å kunne reise hjem til kunder privat i Trysil Kommune, som har problemer med å ta seg til Nybergsund.

Servise tilbudet gjelder også for Sykehjemmet, Aldershjemmet og Borgtun i Trysil.

På onsdager er Heidi’s Optikk å finne på Engerdal Helsesenter på Drevsjø.

Her er det mulighet for alle i Engerdal kommune å komme.


 


Les mer om Årets sunding i avisen Østlendingen.


 

Norges Optikerforbund ser klart at det å få integrert primærøyehelsetilbudet som en naturlig del av det kommunale helsetilbudet, vil være viktig i fremtiden. Denne måten å drive mobil optometri på, vil mange steder være en god start i så måte. Optiker i samhandling med andre yrkesgrupper, som for eksempel på et alders- eller sykehjem, vil være med å bygge aksept for optikers kunnskap.