Arbeidsplan 2017-2021

Barn og syn er et viktig satsingsområde for Norges Optikerforbund de neste fire årene. Mer samarbeid i helsetjenesten til beste for pasientene, er også et mål.

Gode diskusjoner fra årets landsmøtehelg i Norges Optikerforbund på Kongsberg. Her ble arbeidsplanen som nå er vedtatt, diskutert. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Planen styrer arbeidet videre

Arbeidsplanen er styringsdokumentet styret i Norges Optikerforbund skal jobbe etter i perioden 2017-2021. Det betyr ikke at alt annet arbeid legges til side, men det er en prioritering av arbeidet for å styrke noen satsingsområder.

Arbeidsplanen ble sendt ut på høring til NOFs medlemmer i mars, diskutert på landsmøtet, og vedtatt av styret på forsommeren.

Det har kommet innspill fra medlemmene på utkastet. Flere av innspillene er det tatt hensyn til i den endelige og vedtatte planen. Den er nå tilgjengelig i sin helhet for medlemmene i Norges Optikerforbund å se på medlemssidene (krever innlogging).

Hovedmålet har vært å stake ut en god kurs for å styrke optikers rolle som helsepersonell i førstelinje.

Helsevesenet i Norge er i endring. Behovene vokser, befolkningen eldes, og det er knapphet på nøkkelhelsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Ifølge arbeidsplanen ønskes det å styrke kunnskapen og anerkjennelsen av kompetanse til optikerne. 

Det pekes på at stedvis mangel på samhandling mellom aktører i helsesektoren rammer barn spesielt. Det skal derfor jobbes spesielt for å følge opp og ivareta barns syn og øyehelse.

Også for andre grupper mennesker, og pasienter, skal det arbeides for å styrke tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten. 

Dette er to av seks aksjonspunkter i Arbeidsplanen.

Klikk her for innlogging til medlemssidene, der du kan se lese hele Arbeidsplan 2017-2021