Årets siste styremøter

Styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund var onsdag samlet til årets siste styremøter. De gikk blant annet gjennom det foreløpige programmet for neste års fagkonferanse på Kongsberg.

Styrene i NOF og SI i arbeid. De ser på det foreløpige programmet for neste års fagkonferanse (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Blikk mot neste år

De fleste brikkene er nå på plass for fagkonferansen og det blir et variert program rundt tema optiker som synsrådgiver. 

Neste års arbeidsbudsjetter vitner om sunn økonomi i begge organisasjonene. Det er medlemsvekst i Synsinformasjon og god annonsetilgang i Fagtidsskriftet Optikeren.

Mandatene for Norges Optikerforbunds råd, komiteer og utvalg ble gjennomgått.

Arbeid med revisjon av kliniske retningslinjer fortsetter – og retningslinjer som er oppdatert i 2019 vil bli presentert på Kongsberg i april.

Synsinformasjon har to utvalg, Forbli Optiker-utvalget, som blant annet arrangerer karrieredag og kommunikasjonskveld for optikerstudentene. Karrieredagen i vinter er nå under planlegging.

Kommunikasjonsutvalget bistår i arbeidet med kommunikasjon ut til befolkningen om syn og øyehelse, og neste år skal det satses enda mer på betalt kommunikasjon i sosiale medier med produksjon og distribusjon av flere nye informasjonsfilmer.

Synsinformasjon vurdere også å gjøre en bransjeundersøkelse på nyåret.