Avslutter israelsk samarbeid

Universitetet i Sørøst-Norge har avsluttet samarbeidet innen optometri med Hadassah Academic College.

Avtalen med Hadassah omfatter faglig samarbeid og utveksling av ansatte og studenter tilknyttet USNs nasjonale Senter for syn, optikk og øyehelse. Denne avtalen har hatt stor faglig verdi for optometrimiljøet på Kongsberg.

Endringen får ingen direkte konsekvenser for studentene nå, siden utvekslingen med Israel allerede er stanset av sikkerhetshensyn.

– Vi ønsker å gi en tydelig beskjed om at krigføringen som staten Israel nå utfører på Gaza er uakseptabel, og undergraver det demokratiske fundamentet som alle universiteter skal bygge på, sier rektor Pia Bing-Jonsson ved USN.

Les hele saken hos USN her