Barn med spesielle synsbehov

Synet hos barn er i kontinuerlig utvikling og det er mye som kan påvirke denne utviklingen. Elin Hansson er spesialist innen funksjonell optometri. Hun deler av sin kunnskap på årets fagkonferanse.

Samhandling om spesielle tilfeller

Vi vet at hjernen er plastisk og at uheldig påvirkning kan bidra til redusert syn og ulke typer synsproblemer.

Små barn kan også skade seg, og de kan skade seg på en måte som påvirker synet. Optikere kan ikke bare oppdage denne type synsproblemer, de kan også hjelpe barna til en bedre hverdag.

Slik oppfølging og behandling skjer ofte i samhandling eller i dialog med andre profesjoner.

Elin Hansson har mer enn 25 års erfaring som optometrist. Hun er en av få norske optikere med en OD-grad fra USA. Hun er spesialist innenfor funksjonell optometri (Behavioral Optometri), barn og syn med lese-, lære- og konsentrasjonsproblemer, sport og syn og synsterapi (synstrening).

Elin jobber også med traumatisk hjerneskade. Hun jobber nå hos Optiker Ø Krogh.

Møt henne på årets fagkonferanse i Stjørdal!

Klikk her for fullt program