Barn og kontaktlinser

Kontaktlinser bør tilpasses og følges opp av optiker med kontaktlinsekompetanse. Spesielt i gruppen barn og unge vil dette føre til redusert risiko for komplikasjoner.  Denne studien utført av FDA i USA kan være en god påminnelse for kontaktlinseoptikeren og et nyttig verktøy for myndigheter nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å trygge bruken av medisinsk utstyr. Artikkelen er publisert i ”Pediatrics” i forrige måned.