Barn og syn: Ny nasjonal retningslinje

Helsedirektoratet har publisert en ny oppdatert nasjonal faglig retningslinje innen barn og syn. Direktoratet håper at anbefalingene bidrar til at barn med synsproblematikk oppdages tidlig slik at de får nødvendig hjelp og oppfølging.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Retningslinjen omhandler alle fra 0-20 år innen hørsel, syn og språk.

Det er viktig at optikere er oppdatert på punktene 4.2 og 5.2 som omhandler synsundersøkelse av barn på Helsestasjon samt helsesamtale og helseundersøkelse av barn i 1. og 8. klasse.

Klikk her for å lese mer

Norges Optikerforbund har deltatt i utarbeidelsen av retningslinjen og arbeidet for optikers rolle ved vurdering av synsfunksjonen.

– Vi skulle gjerne sett at rollen hadde vært tydeligere, men vi vet at Helsedirektoratet har lagt merke til våre innspill, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.