Barn og syn på Arendalsuka

Arendalsuka i midten av august, er landets viktigste politiske møteplass. Her skal Norges Optikerforbund sammen med Norges Blindeforbund fortelle politikerne at synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen.

Det summer av liv under Arendalsuka. Her får en rekke organisasjoner vist seg frem og formidlet sine budskap til rikspolitikere og andre besøkende. Dette bildet er fra fjorårets arrangement. Foto: Arendalsuka.
Viktig synliggjøring

Flere undersøkelser viser at minst hvert femte barn i skolen har synsproblemer. Nedsatt syn kan få store konsekvenser i skolehverdagen.

I dag er det slik at mange barn ikke får undersøkt synet og ikke får den hjelpen de trenger. For de fleste handler det om synskorrigering i form av briller eller kontaktlinser.

Dette er tema for programmet Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund har satt sammen torsdag 17. august, som en del av Arendalsuka.

Her blir det foredrag, siste nytt innen synsforskning, og samtale med ledende politikere i panelet.

– Målet vårt er å vise landets politikere at noen barn ser for dårlig og det må finnes en løsning for å gjøre noe med problemet, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

I dag ligger det et stort ansvar på foreldrene for å fange opp synsproblemer hos skolebarn.

– Vi opplever stor politisk forståelse for problemet, og vi håper at mer kan gjøres for at synsproblemer hos skolebarn kan fanges opp tidligere, sier Haugo.

Sammen med professor Rigmor Baraas ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg, skal han se nærmere på forskning og realiteten innen barn og syn.

Det hele blir avsluttet med en debatt/samtale der blant annet leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kari Kjønaas Kjos og barneombud Anne Lindboe deltar.

Arendalsuka er en politisk møteplass som skal bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer direkte i kontakt med de mest sentrale aktørene innen politikk, organisasjons- og næringsliv.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og holdes i Arendal 14.-19. august

Se programmet her