Barn på pasientkarusellen

Noen karuseller er det ikke verdt å sende barna på. Pasientkarusellen er en slik. Der bør ikke barn med synsvansker havne.

(Foto: Dag Øyvind Olsen)

Hva er en pasientkarusell?

Ved mistanke om synsfeil henvises barn til øyelege i spesialisthelsetjenesten. Der får de dekket synsundersøkelsen og reisekostnadene.

Det skjer ikke dersom barna sendes til optiker.

Hvis øyelegen finner at det er behov for synskorreksjon, blir barnet sendt hjem til den lokale optikeren for tilpassing av briller.

Det blir en unødig pasientkarusell for barna, skriver generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund i en kronikk i Dagens Medisin.

Les kronikken her!