Barnebriller på dagsorden

Synsinformasjon og Norges Optikerforbund tok opp støtten til behandlingsbriller for barn da den nye Arbeids- og sosialkomiteen inviterte til høring om statsbudsjettet.

Skjermbilder fra Stortingets nett-tv. Øverst daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon og nederst generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund

Dekker ikke godt for alle

Stønadsordningen som dekker amblyopibehandling av barn har fått mye oppmerksomhet etter omleggingen for to år siden.

Norges Optikerforbund og Synsinformasjon tok opp denne ordningen og generell støtte til behandlingsbriller for barn i høringen for stortingspolitikerne.

Dagens ordning er god og dekkende for mange, men ikke for alle. Noen barn havner utenfor og foreldrene får store ekstrakostnader, ifølge begge organisasjonene.

– Den nye ordningen kan falle svært uheldig ut for noen, sa generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Han oppfordret komiteen til en gjennomgang av behovet for brillestøtte til barn med særlige utfordringer, i tillegg til dagens ordning.

Totalt sett gis det langt mindre i støtte til amblyopibehandling nå enn før ordningen ble lagt om.

– Kostnadsreduksjonen har ført til at barn med et behandlingsbehov får dekket et mindre optimalt synshjelpemiddel, enn under den tidligere ordningen, sa daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon.

Hun pekte på at debatten rundt barnebriller har favnet vidt, men at den ordningen som eksisterer i dag, kun treffer to til tre prosent av alle barn, som ledd i en amblyopibehandling.

– For bransjen er det viktig at alle barn og voksne har best mulig syn og øyehelse. Og vi ønsker en helhetlig gjennomgang av feltet veldig velkomment, sa Tina Alvær.

Du kan se opptak av høringen med innspill og svar på spørsmål her