Bekymring blant øyelegene

Leder i Norsk oftalmologisk forening (Norsk øyelegeforening), Alexander Skau, utdyper sin bekymring for fremtidig øyehelsehåndtering i Norge i en nylig publisert artikkel. Flere eldre, nye tidskrevende behandlingsmetoder og et for lavt antall øyeleger er hovedfaktorene for hans bekymring.

 

Øyelegeforeningen har arbeidet med å finne tall og fakta som underbygger deres ønske om flere øyeleger i tiden fremover. De mener det er behov for styrket utdanningstakt i årene fremover. Skau er sikker på at foreningens innsats vil skape rom for mer satsning på menneskelige ressurser og en mer effektiv planlegging for å takle fremtidige utfordringer.

 

Skau nevner ulike intravitreale injeksjoner som en ny type behandling som opptar mye av øyelegenes tid. Det har vært en stor økning av denne type behandling de siste 5 årene. Denne trenden vil fortsette. Nye behandlingsmetoder opptar kapasitet og skaper ventetid for andre pasientgrupper, sier Skau.

 

Optikere nevnes også i artikkelen. Diskusjoner på om deres rolle bør utvides utover synsundersøkelse og forskrivning av briller og kontaktlinser har pågått i årevis. Selv om optikere kan hjelpe kompensere for mangelen av øyeleger i de kommende årene, har øyeleger en forsiktig holdning til delegering av medisinske oppgaver og ansvar, ifølge artikkelen.

 

– For øyeblikket har ikke optikere lov til å gjøre medisinske undersøkelser, glaukom oppfølging eller annet som tradisjonelt gjøres av leger. Imidlertid har optometristudiet endret seg. De blir mer og mer medisinsk utdannet. De ser på Storbritannia og USA, og ønsker å være mer involvert i øyehelse. Det er grensen der vi må møte dem til slutt, sier Skau.

 

Les mer om øyelegenes bekymringer i orginalartikkelen på Ocular Surgery News sin nettside.

 

Norges Optikerforbund deler på mange måter Alexander Skau sine bekymringer for fremtiden: Utfordringen i det fremtidige helsevesenet blir enormt hvis nivået på dagens helsetjenester skal opprettholdes. Samhandlingsreformen skal være med å avhjelpe behovet for spesialisert behandling.

 

Optikerne har skissert fremtidige utfordringer innen synshelse for helsemyndighetene. Norges Optikerforbund mener at Samhandlingsreformen kan gi bedre øyehelsetjenester lokalt hvis tilgjengelige ressurser benyttes og samarbeidet mellom ulike helseprofesjoner bedres. Fastlegene vil i fremtiden bli en viktig nøkkel i pasientbehandling.

 

Skau ønsker flere øyeleger. I en offentlig rapport som diskuterer behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten, er øyeleger nevnt. Antall godkjente spesialister (generelt) har økt med 17 % over perioden 2000 – 2009. Rapporten sier: «Tallene indikerer en økning innen patologi, psykiatri, radiologi, ØNH og øyesykdommer». Det er 64 flere øyeleger i 2011 enn i 2000, en økning på 21,9 %. Noen ytterligere økning av kapasitet innen øyehelse er ikke nevnt i rapporten, som har betydelig fokus på de store pasientgruppene med livsstilssykdommer.

 

Synsfunksjonen er underkommunisert i Samhandlingsreformen. Øyehelse er i seg selv et lite fagfelt sammenliknet med de store folkesykdommene. Øyelegene og optikerne deler bekymringer når det gjelder fremtidige utfordringer i forhold til synsfunksjonen.