Beste masterprosjekt 2022

Svein Magne Roten er tildelt Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt av Norges Optikerforbund. Han har sett nærmere på syn og livskvalitet hos keratokonus-pasienter.

Prisvinner Svein Magne Roten (t.v) og generalsekretær Hans Torvald Haugo i NOF (Foto: Dag Øyvind Olsen)

«Vision and qiality of life in people with keratoconus» setter søkelys på hvor viktig det er at optikere har kompetanse på keratokonus.

Optikere er den eneste yrkesgruppen som kan hjelpe disse pasientene når annen behandling/kirurgi ikke er aktuelt.

Kandidaten har rekruttert mange pasienter og gjennomført studien under covid og juryen trekker frem at det er en svært solid studie med en overbevisende og god skrevet rapport som viser innsikt i metodikk og statistikk.

Kandidaten hadde også en svært god muntlig presentasjon, sier juryen.

Veileder for oppgaven har vært Vibeke Sundling.

Vi gratulerer Svein Magne Roten – som du kan møte i Optikerens utgave på sensommeren.