Bidra i kontaktlinseundersøkelse!

Desto flere optikere som innrapporterer kontaktlinsetilpassinger, jo høyere kvalitet får vi på de norske tallene i den internasjonale kartleggingen. Fyll ut skjema på siste 10 tilpassinger og send inn før du tar sommerferie!

Førstelektor Ann Ystenæs ved Universitetet i Sørøst-Norge er ansvarlig for innrapporteringen av norske tall til den internasjonale kartleggingen av kontaktlinsetilpassinger (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig arbeid

I mange år har norske optikere deltatt i den årlige kartleggingen som publiseres i Contact Lens Spectrum.

Her skal man kort loggføre de 10 siste tilpassingene av kontaktlinser.

Når det kommer inn mange rapporter, danner det et godt situasjonsbilde av norsk kontaktlinsebruk. Dette er verdifullt for både bransjen og forskere å ha kunnskap om.

I mars ble det sendt ut invitasjon til å delta i undersøkelsen til medlemmene i Norges Optikerforbund på epost. Så langt har det kommet inn rundt 40 svar, som da dekker 400 tilpassinger av kontaktlinser.

Det er fortsatt ikke for sendt å loggføre tilpassinger, og førstelektor Ann Elisabeth Ystenæs ved Universitetet i Sørøst-Norge som står for innsamlingen, vil gjerne ha flere!

– I fjor ble det kartlagt drøyt 500 tilpassinger, men på det meste har vi fått inn det dobbelte. Så jeg håper flere vil gjøre dette nå fortløpende frem mot sommeren.

Mangler du skjema? Send en epost til: ann.elisabeth.ystenas@usn.no

Endelig frist for innsending er 1. august.