Bidra med kontaktlinsetall!

Optikere oppfordres til å bidra med tall og informasjon om kontaktlinsetilpassinger. Fristen for å levere skjema er utvidet til 24. oktober.

Illustrasjon (Colourbox)

Trenger mer data!

Norges Optikerforbund bidrar med støtte til denne viktige kartleggingen, som har foregått i over 20 år.

Dataene danner grunnlaget for viktig informasjon om hvilke typer kontaktlinser som norske optikere tilpasser, sammenlignet med andre land.

I utgangspunktet ønskes 10 registreringer fra hver optiker, men hvis det ikke er mulig å registrere 10 tilpassinger innen den utvidede fristen, tas det imot registreringer av tilpassinger som er gjort, om det så bare er en eller to.

Så er du optiker og tilpasser kontaktlinser, bidra i denne kartleggingen, slik at vi kan levere gode tall fra Norge!

Klikk her for mer informasjon og svarskjema

Han du spørsmål: Kontakt: ann.elisabeth.ystenas@usn.no

Funnene i kartleggingen blir publisert i Contact Lens Spectrum på nyåret