Bikkjeslagsmål på Stortinget

Stortinget skal avgjøre om førerhunder får eget rettsvern mot plagsomme hunder og mennesker. Dette ifølge en sak i Bergens Tidende. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker bedre lovregulert vern av førerhunder. De rødgrønne aviser forslaget.

 

Høyre og Fremskrittspartiet vil regulere og forby dette i lovs form. Dette kan skje ved å stramme inn hundeloven med et eget avsnitt om å skjerme og beskytte førerhundene.

 

Justisminister Grete Faremo avviser forslaget. Politiet har mer enn nok å gjøre som det er, mener de rødgrønne. En slik endring i straffeansvar er vanskelig å følge opp for politiet. De rødgrønne er bekymret for at en lovendring skal utløse byråkrati.

 

Les mer om førerhunder i Bergens Tidende.

 

Norges Optikerforbund minner på at førerhunder ikke skal forstyrres når de er i arbeid. Selv om de er søte, skal de ikke klappes eller forstyrres på annen måte. Hundeeiere som lufter egen hund skal være ekstra oppmerksomme når de møter førerhunder, og ha full kontroll på egen hund.

 

Saken er tipset av optiker Anne Lise N. Theisen.