Bingoskole

Det er ren bingo hvor tidlig skoler fanger opp dysleksi hos barn, sier Dysleksi Norge i en pressemelding laget sammen med Norges Optikerforbund. Nå har optikere mulighet for å ta kurs for å lære mer om håndtering av dysleksi. Norges Optikerforbund er meget godt fornøyd med samarbeidet.

 
Skolen bør vite om optikere og optikere bør samarbeide tett med skolen når barn har lese- og skrivevansker. Ved siden av dette har vi PPT og andre offentlige tjenester som involveres. Kunnskap om hvordan disse ulike aktørene samarbeider og hvilke ansvar de har, er viktig kunnskap for optikere. Dette er viktig for å kunne hjelpe barn og foreldre.

Lese- og skrivevansker kan oppdages allerede i 4-5-årsalderen. Men sjansen for å finne årsaken avhenger helt av hvor du går på skole, ifølge Dysleksi Norge. – Skillet mellom norske skoler er oppsiktsvekkende stort. Noen kommuner har laget forpliktende planer og tiltak, mens andre kommuner ikke har rutiner i det hele tatt, sier pedagog Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge.

Les mer i dagens Newswirenyhet.

Se nettsidene til Dysleksi Norge.