Bli bedre på henvisninger

Nå er det åpnet for søking til det nye kurset «Henvisninger i optometrisk praksis» som har oppstart til høsten.

(Illustrasjonsfoto: Mihai-Gabriel Puscasu)

Få bedre struktur på henvisningene

Henvisningskompetanse er viktig i helsevesenet, men har dessverre manglet et strukturert undervisningsopplegg innen optometri – inntil nå.

– Det er dokumentert behov for bedre henvisningspraksis generelt og innenfor optometrifaget spesielt, sier Hilde Wedde som er leder for Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Dette studietilbudet er utviklet sammen med arbeidslivet i prosjektet NorDSam for å gi deg verktøyene du trenger for å lage bedre henvisninger – nå og i framtiden.

– Bedre henvisninger vil være nyttig for deg, profesjonen vår, samarbeidende yrkesgrupper og naturligvis for pasientene dine, sier Hilde Wedde.

Du finner mer informasjon og søknadslenke her