Bli oppdatert på fargesyn

For 20 år siden klarte forskere for første gang å visualisere en enkelt fotoreseptorcelle i et menneskelig øye. Det ga grunnlaget for dypere forståelse av mosaikken av tapper i øyet – og av fargesyn. Norske synsforskere tar for seg utviklingen på området i en gjennomgangsartikkel i Behavioral Sciences. 

Professor Rigmor Baraas er en ledende forsker på fargesyn (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Single-cone imaging in inherited and acquired colour vision deficiencies.

Mangler i fargesynet er vanlig hos mennesker og oppstår både på grunn av arv og forstyrrelser av reseptorene i netthinnen – av tappene, som styrer fargesynet.

Det var da man kunne isolere en enkelt sansecelle, en tapp, som åpnet veien videre for ny kunnskap om menneskers fargesyn. Det skjedde i 1999.

I en gjennomgangsartikkel i Behavioral Sciences gjør Rigmor Baraas, Hilde Røgeberg Pedersen og Lene A. Hagen fra Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse rede for forskning som har skjedd på området siste 20 år.

Studier av mosaikken av tapper, viser at mennesker med færre tapper enn gjennomsnittet, er de som oftest opplever tidlig tap av fargesynet. 

Kunnskapen forskere har tilegnet senere år om fargesyn, kan også bidra til å avdekke hvem som har økt risiko for tap av fargesyn med alderen.

I artikkelen tar forfatterne for seg mosaikken av tapper i mennesker med arvet rød-grønn fargesvakhet og blå-gul fargesvakhet og blant dem som er fargeblinde.

Les artikkelen her, hos fagtidsskriftet Behavioral Sciences