Blind etter suselyd

Angiografi er undersøkelser som kan gjøres i øyet. De er ikke risikofrie. Det viser et pasientkasus i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Fra øresus til blindhet

En kvinne i 70-årene ble utredet for en pulssynkron suselyd i øret. To timer senere ble hun brått blind på begge øynene.

I to år hadde hun gått med suselyden i venstre øre. Den var alltid til stede og svært plagsom.

Hun fikk ikke sove, måtte ta sovemedisin og ha på bakgrunnsmusikk for å overdøve suselyden om natten.

Hun ble utredet og behandlet og fikk akutt blindhet etter angiografi. Det er en svært sjelden, men kjent tilstand.

Les hele historien hennes i Tidsskriftet her