Blodpropp i øyet

Blodpropp i øyet er en sjelden tilstand som oppleves smertefri og gir blindhet på øyet. I dag er det ingen effektiv behandling for tilstanden. Det ønsker norske forskere å bidra til å gjøre noe med.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

En sjelden tilstand

Blodpropp i øyet – retinal sentralarterieokklusjon – er en type hjerneslag. 

– Pasientene får akutt blindhet i det ene øyet, uten smerter i det hele tatt. Etter hvert dukker de opp hos øyelegen og får beskjeden «vi kan ikke gjøre noe mer for deg», sier Stephen James Ryan som er nevrolog, overlege og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin.

 
Det finnes i dag ingen behandling for denne pasientgruppen. Det er stor risiko for permanent blindhet.


En internasjonal studie – TenCRAOS – som gjennomføres i ni land, inkludert Norge, skal nå finne ut om trombolyse – altså nedbryting av blodpropper ved hjelp av medisiner – er effektiv behandling også ved blodpropper i øyet.


– Trombolyse er vanlig behandling for hjerneslag, men 20 år etter at behandlingen ble tilgjengelig, henger man etter for blodpropp i øyet, som også defineres som hjerneslag. Det jobbes nå på spreng for å skaffe evidens for om behandlingen er effektiv på denne typen slag, sier nevrolog og overlege ved OUS Anne Hege Aamodt, som leder OUS-delen av studien, til Dagens Medisin.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund mener at også optikere bør involveres i forskningen. Optikere står i førstelinjen innen øyehelse og ser tusenvis av øyne hver dag.

Les hele artikkelen hos Dagens Medisin her