Blogger i Dagens Medisin

Generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, er blitt fast blogger i Dagens Medisin. Her skal han sette syn på dagsorden.

Hans Torvald Haugo (Foto: Kaia Means)
Fast blogger

– Jeg ønsker å synliggjøre synsfunksjonen i et samfunnsperspektiv, sier NOFs generalsekretær og fagsjef Hans Torvald Haugo.

I sommer er han innlemmet blant de faste bloggerne i Dagens Medisin.

Haugos første innlegg tok for seg store og samfunnsmessige endringer vi står overfor: Befolkningen eldes, behovet for helsetjenester øker, spesialisthelsetjenesten utsettes for stort press.

Haugo peker på at i Skottland er optiker en sentral i førstelinjetjenesten i helsevesenet, og det har bidratt til færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Han mener vi i Norge bør ta debatten om hvor de ulike helsetjenestene kan og bør gis.

Snart er det valg, og politikerne er opptatt av helse. Fra flere partier har helsepolitikere uttalt at optikere bør utnyttes bedre, og Kristelig Folkepartri har gått lengst. De har programfestet at utredning av offentlig takst hos optiker for barn bør utredes.

Dette, og mer, kan du lese om i det første blogginnlegget til NOFs generalsekretær.

Blogginnlegget leser du her