Bransjen følger utviklingen tett

Synsinformasjon, Norges Optikerforbund og representanter fra bransjen følger utviklingen med korona-situasjonen nøye. Det holdes hyppige møter med oppdateringer. En arbeidsgruppe skal nå opprettes for å se hvordan støtteordningene bidrar til at optikerbransjen kommer gjennom krisen.

Informasjon til kunder ved optikerforretning i Moss (Foto: Irene Lohne)

Tap og støtte

Optikerbransjen lider store tap med stengte klinikker og begrenset butikkvirksomhet.

Regjeringen jobber med støttetiltak og kompensasjonsordninger og dette har vært blant temaene i møter organisasjonene og bedriftsrepresentanter har hatt de to siste ukene.

I regelmessige oppdateringer følger bransjen nye tiltak nøye og det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan støtteordningene som nå lanseres hjelper bransjen.

Informasjonsbehov

Det har vært et stort behov for informasjon både blant optikere og bedriftseiere etter at myndighetene iverksatte de sterke tiltakene for å begrense koronasmitte i befolkningen.

– I denne situasjonen vi er oppe i, er det viktig å ikke å trekke forhastede slutninger basert på rykter. Ingenting er offentlig før det er publisert av myndighetene, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.

Relevant informasjon sendes ut i nyhetsbrev, legges ut på nettsiden og medlemssidene.