Brilletull for Kai

Dette er overskriften på en nyhet som Golden og Antonsen harselerte med i radioprogrammet Misjonen nylig. En yrkessjåfør ble først fratatt førerretten av lege og optiker. Så viste det seg at dette var feil.

 
Bussjåfør Kai Johansen er naturlig nok forvirret. Først ble han fratatt førerretten og kunne ikke være i jobb. Så kan andre fortelle at han lovlig kan kjøre ukorrigert.

 
Reglene for bussjåfører ble endret sommeren 2010. Visuskravet er liberalisert fra tidligere. Les selve førerkortforskriften og regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort for mer informasjon.

 
Norges Optikerforbund har lenge etterlyst det nye NA0202 skjemaet som skal fylles ut, som tar hensyn til de nye reglene som trådte i kraft for langt over ett år siden. Statens Vegvesen har ikke besvart en henvendelse gjort nylig på når dette vil være tilgjengelig. Det gamle skjemaet er for tiden ikke tilgjengelig via Statens Vegvesen sine nettsider.

 
Når det gjelder forskriften er det også viktig at optikere klart må skille mellom forskriftsmessig godt nok syn kontra best mulig syn. Forskriften gir ingen rettighet til å pålegge korreksjonsbruk hvis en tilfredstiler kravene satt til førerkortet en innehar uten korreksjon.

 
Nyheten er tipset av optiker Marte Sivertsen.