Dårlig syn skaper skoletapere

Skolehelsetjenesten må ta dårlig syn hos barn mer på alvor. Det skriver optiker Norunn Bø i Fagråd syn Bergen i en kronikk i Bergens Tidende.

Norunn Bø jobber som optiker på Voss og sitter i Fagråd syn Bergen. Hun er opptatt av at synsfeil hos barn kan få store konsekvenser for skolearbeidet (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Utfordrer skolehelsetjenesten

I en kronikk i Bergens Tidende på Verdens synsdag, setter optiker Norunn Bø fingeren på synsvansker i skolen. 

Hun viser til norsk forskning som forteller at hvert femte barn i grunnskolealder har behov for synsundersøkelse, og der halvparten av dem trenger videre hjelp – ofte i form av briller eller kontaktlinser.

Nedsatt syn kan få store konsekvenser i skolehverdagen, og sjelden skjønner barna selv at noe er galt. Derfor kan de gå gjennom flere skoleår uten å få nødvendig hjelp.

Imidlertid kan barna få mange andre merkelapper, skriver Norunn Bø, som urolige, dyslektikere, eller med konsentrasjonsvansker.

Hun peker på at synet endrer seg gjennom barneårene, og at optikere møter mange barn som har gått lenge med dårlig syn.

Ofte blir foreldrene lettet når det viser seg at det er synsfeil som er årsaken til problemene.

Skolehelsetjenesten må ta synsfeil mer på alvor. Økt kompetanse hos helsesøster og lav terskel for å henvise skolebarn til optiker eller fastlege er viktig, er sentrale poenger i kronikken.

Les kronikken i Bergens Tidende her