Dataspill gir synsinformasjon

CES2016 er en forbrukermesse hvor ulike leverandører kan vise frem ny teknologi. RightEye LLC viste her frem ny spillteknologi der også øyebevegelsene kontrolleres. Selskapet sier at denne nye teknologiske muligheten kan hjelpe øyehelsepersonell til å gjøre mer nøyaktige synsundersøkelser.

FOTO: Norges Optikerforbund tror ikke ny teknologi fullstendig vil fjerne behovet for tradisjonell synsundersøkelse, men ser at fremtiden vil bringe flere nye måter både å tenke, undersøke og løse synsproblemer på. (Foto: Kaia Means)
Øyebruk kan gi svar Organisasjonen College of Optometrists in Vision Development (COVD) påpeker at det er mange barn med synsproblemer som ikke oppdages under tradisjonell skolescreening. American Optometric Association har funnet at 60% av studentene som regnes å ha læringsproblemer, har uoppdagede synsfeil. Norges Optikerforbund deler oppfatningen om at synsproblemer kan gi læringsproblemer, og at det er viktig at barn med synsutfordringer følges opp på en god måte. Dette har også Stortinget poengtert i sin behandling av Primærhelsemeldingen, der dette er nevnt spesielt. RightEye LLC sin teknologi der spill og undersøkelse skjer samtidig, og små øyebevegelser undersøkes underveis, kan bli et nytt verktøy for å undersøke noen av komponentene som er viktige for å oppleve godt syn, for eksempel i skolehverdagen. I dag brukes teknologien for å observere øyebevegelser etter hodeskader. Les mer om den nye spill-teknologien på nettsiden til Fortune