De mest etterspurte yrkene

Noen utdanninger gir raskere jobb enn andre. Optiker er et av de sikreste studievalgene, viser ny undersøkelse.

Mer informasjon om optikeryrket finnes på blioptiker.no. Mens samordnaopptak.no har all info om skoler, frister, og poengutregning. (Foto: Kaia Means)

Noen utdanninger gir raskere jobb enn andre. Optiker er et av de sikreste studievalgene, viser ny undersøkelse.

Søknadsfrist for opptak til bachelor- og grunnstudier er 15.april. Mange venter til siste liten med å bestemme seg for hva de skal søke på.

For tiden er det studenter fra optometri-, lærer-, helse- og sosialfagutdanningen som raskest får seg jobb, ifølge en undersøkelse som Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har gjort blant egne studenter. Et halvt år etter uteksaminering var det henholdsvis 100, 88 og 93 prosent som var i jobb.

– Vi samarbeider tett med optikerbransjen, som trenger folk. Det gjør at de fleste av våre studenter har tilbud om jobb før de er ferdige, sier Bente Monica Aakre, leder for Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Alle landets optikere utdannes ved høgskolens avdeling på Kongsberg. Hvert år uteksamineres 66 nye optikere med offentlig autorisasjon, men det er ikke nok til å dekke dagens underskudd på arbeidskraft.

– Vi har cirka 1500 yrkesaktive optikere i Norge, og ingen arbeidsledighet. Behovet for flere optikere er tydelig, og bransjen øker både i antall butikker og i omsetning. Optikeryrket gir deg en god og trygg jobb, også i fremtiden, sier optiker og daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.

Han mener yrket passer godt for de som interesserte teknikk og trives med å jobbe med mennesker.

Stødige profesjoner

For tiden øker arbeidsledigheten mest innen ingeniør- og ikt-fag, ifølge siste oversikt fra Nav. Nest størst er økningen blant industriarbeidere, meglere og konsulenter.

Krisen i oljebransjen har på kort tid gjort at Rogaland nå har nesten like mange arbeidsledige som hovedstaden.

Men noen utdanninger er mer uavhengig av konjunkturer enn andre.

– Enkelte av våre profesjonsutdanninger, som sykepleier, grunnskolelærer og barnehagelærer, er ganske sikre med tanke på jobbmuligheter. Det ser vi av egne undersøkelser og av Statistisk sentralbyrås analyser av samfunnets fremtidige behov, sier Camilla Sønstabø Thorkildsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Da Universitetet i Oslo i 2014 for første gang undersøkte hvor fort deres 4500 studenter kom i jobb, i viste det seg at 75 prosent av tannlegestudentene fikk jobb innen tre måneder etter endt utdannelse. Ved Humanistisk fakultet (HF) var andelen bare 37 prosent.

Talent og interesse

Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) lager landsomfattende undersøkelser av hvor fort studenter kommer i jobb etter endte studier, den såkalte Kandidatundersøkelsen.

Ferskeste tall for nyutdannete er fra 2013.

– Vi er generelt forsiktige med å anbefale spesifikke utdanninger. Utdanninger som var særlig etterspurt for noen år siden, er kanskje ikke det i dag. Og utdanninger som fremstår som etterspurte i dag, er det kanskje ikke om fem år når du er ferdig med utdanningen, sier forsker Liv Anne Støren ved NIFU.

Hun mener utdanningssøkende bør følge sine talenter, kunnskaper og interesser.

– Og så skaffe seg informasjon om hva en utdanning inneholder, samt hva slags jobber de kan få med en gitt utdanning og hva yrkene innebærer, sier Støren.

De mest populære studiene i fjor, førsteprioriteringer: http://www.samordnaopptak.no/tall/2015/supplering/foerstevalg/rangert

Oversikt over 32 høgskoler og universiteter: http://www.samordnaopptak.no/info/

Kontaktpersoner:

Per Kristian Knudsen, daglig leder i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund, tlf. 480 04 427
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826


Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.