Debatt om diabetes

Synstap som følge av diabetes var hovedtema for fagprogrammet på Verdens synsdag. Mennesker med diabetes har 25 ganger større risiko for å bli blinde enn andre.

 
 

Med prinsesse Märtha Louise til stede som Norges Blindeforbunds høye beskytter inntok leder Anne Norvik Jervell i Norges Optikerforbund podiet i Universitetets Aula til debatt om diabetes retinopati.I Norge lever opp til 400 000 mennesker med diabetes, og langt fra alle er klar over at de har sykdommen.Når man først får diagnosen, skal man til årlig sjekk hos øyelege – noe de færreste gjør.Tidligere innebar diabetes tidligere død. Nå betyr det vanligvis organskade, og halvparten av de som har diabetes er mest bekymret for at det skal ramme synet, uten at de gjør noe med det.Øyebunnsforandringen som gir diabetes retinopati er den viktigste årsaken til blindhet i den yrkesaktive befolkningen. Og når det først skjer, har forandringen ofte kommet så langt at synet kan gå tapt.Dette var utgangspunktet for debatten, der leder Anne Norvik Jervell i Norges Optikerforbund fikk presentert samarbeidet i Harstad der optikere hjelper øyelegene med den årlige øyekontrollen av diabetespasienter.Hun la vekt på at optikere, som finnes over hele landet, kan avlaste øyelegene i dette arbeidet, så fremt de har spesialkompetanse på området.Hun møtte motbør fra overlege Dag Fosmark ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål.– Hvis bilder tas av optiker, må de tolkes av øyelege. Hvis ikke kan man risikere for mange henvisninger til øyeleger fra optikere.I Norge er det ingen diabetes-screening som i Sverige, og i motsetning til situasjonen i vårt naboland er antallet nordmenn som utvikler diabetes retinopati økende.Om man bør innføre obligatorisk massescreening var meningene delte.

 

Assisterende generalsekretær Arnt Holte i Norges Blindeforbund sa at man i dagens Helse-Norge har et system som fører til blindhet blant diabetespasienter, og at det viktigste er at noe gjøres med dette – for å få ned antallet nordmenn som får diabetes retinopati.