Debatt om optikere kan avlaste

Dagsnytt 18 på NRK tok debatten: Kan optikere avlaste et presset offentlig helsevesen innen øyehelse?

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, forsvarte sin interpellasjon i Dagsnytt 18 på NRK (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Pekte på samarbeid

Interpellasjonen fra Sveinung Stensland (H) til Helse- og omsorgsminister Bent Høie der han ber om at optikere bør få større ansvar for oppfølging av øyehelsen i Norge var tema i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.

Her møtte Stensland leder i Øyelegeforeningen Eva Meling Ødegaard til debatt.

Helsepolitikeren pekte på prosjekter der pasientenes behov settes i sentrum og det faglige nivået er sikret: Buskerudprosjektet der barn ivaretas lokalt, Lillehammer der pasientene ble sendt direkte til kataraktoperasjon fra optiker, samt i Harstad der øyelegene og optikerne har samarbeidet om å ivareta diabetespasienter.

Disse modellene kan utvikles til det beste for enkeltmenneskene og samfunnet.

– Lederen i Øyelegeforeningen, Eva Meling Ødegaard, fokuserer på sjeldne tilstander og unntakene i stedet for å se på mulighetene til å skape en fremtidsrettet samarbeidsplattform som pasientene og samfunnet har behov for, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Sveinung Stensland pekte på diabetes som et utfordrende område.

– Her er det gjort mye arbeid i Helsedirektoratet der øyelegeforeningen har vært involvert, noe foreningen nå ser bort fra. Helsedirektoratet har som Stensland påpekt at dagens ordning ikke fungerer. Optiker er en en yrkesgruppe direktoratet har pekt på som en del av løsningen. Eva Meling Ødegaard burde lese rapporten og se på forslagene som ligger der. Helsedirektoratets veileder for diabetes peker allerede i optikers retning. Skal vi få et bærekraftig tilbud i hele landet, må optikere bli en del av løsningen, sier Hans Torvald Haugo.

Hør podkast av Dagsnytt Atten her, innslaget kommer klokka 50.50 ut i sendingen