Den selvlysende veien

Fremtiden vil proppes med ny teknologi. Et prøveprosjekt settes i gang i Nederland for å gjøre det enklere å bruke veien. Ny teknologi skal gjøre det enklere for bilføreren å se hvordan en bør forholde seg som sjåfør.

 
Rent synsmessig vil slike ny teknologi være til hjelp for mange. Samtidig er det viktig å huske på at sjåføren må være oppmerksom, bruke blikket riktig og kjøre etter forholdene. En god brillekorreksjon og rene bilruter vil også i fremtiden ha stor betydning for god kjørekomfort og sikkert bilkjøring.

 

Les mer og se en video av fremtidsveien via E24 Bil.

 

Saken er tipset av optiker MSc Egil Stensholt