Derfor sliter gutter med fargesynet (SE VIDEO)

Mange norske gutter har problemer med fargesynet. Skolens bruk av fargekoder i undervisningen kan gjøre at mange tror de er dumme, mener Norges Optikerforbund.

Av Rolf Magnus W. Sæther

Selv om svært få er fullstendig fargeblinde, er dårlig fargesyn mer utbredt enn folk flest er klar over.

– Åtte prosent av gutter og menn i Norge er rød-grønn fargesvake. Vi er blant de landene i verden hvor det er vanligst å ha svekket fargesyn, sier Rigmor Baraas, professor i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Noen få har problemer med å skille fargene rødt og grønt, men det de fleste har vanskeligheter med er å se forskjell på lilla/rosa og grått, eller gult og grønlige farger. Noen ser ikke forskjell på rødt/rosa og gråbrune farger, eller gult og oransje.

– Fargesvakhetene varierer i alvorlighetsgrad. Mange barn og unge har problemer på skolen fordi verken lærere, foreldre eller de selv vet at de oppfatter farger feil. Mye av undervisningen i skolen i dag forutsetter at man kan tyde fargekoder, sier Baraas.

Det er genene som gjør at folk blir fargesvake. Blant de 200 000 nordmennene som har problemer med fargesynet, er under 10 000 kvinner.  Én av syv jenter og kvinner er bærere av genet som fører til rød-grønn fargesvakhet.

– Genavvikene som gir rød-grønne fargesvakheter er rett og slett mer vanlige hos folk av nordeuropeisk avstamning enn hos andre folkegrupper. Årsaken er uviss, sier Baraas.

Sønnene til en bærer vil ha 50 prosents risiko for å arve en rød-grønn fargesvakhet, mens døtrene vil ha 50 prosents risiko for å bli bærere av genavviket. En far med rød-grønn fargesvakhet vil alltid gi genavviket til sin datter. Jenter som er fargesvake skal i prinsippet ha både en far som er fargesvak og en mor som er bærer, men noen bærere sliter også med fargesynet.

Tester ikke fargesynet

Baraas leder Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg. Senteret huser det best utstyrte laboratoriet for undersøkelse av fargesyn i Norden.

– Siden helsesøstrene ikke lenger kontrollerer barnas fargesyn, er det mange som lever i uvitenhet om sin fargesvakhet, sier Baraas.

De som har en sterk grad av rød-grønn fargesvakhet kan for eksempel slite med å tyde rød skrift på en grønn tavle. Mange vil ha problemer med å tyde kart kodet med duse fargenyanser. Fargesvake elever kan kanskje ikke svare på spørsmål om hva som er by og hva som er skog.

– Når læreren sier ”du tuller”, og gutten ikke vet at han har en fargesvakhet, vil han kanskje tro at han er dum. Det kan være tøft for barnet ikke å se forskjell på to fargenyanser, samtidig som læreren forteller at det er en forskjell, sier Baraas.

Kjønnsdiskriminering?

Utstrakt bruk av fargekoder i skolen kan være kjønnsdiskriminerende.

– Undervisning med bruk av farger gir større risiko for å sette guttene utenfor. Ettersom det er færre kvinnelige lærere med fargesynsdefekter kan det være vanskeligere for dem å være oppmerksom på dette, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Optikerforbundet etterlyser mer oppmerksomhet omkring problemet med fargesvakheter.

– Samfunnet trenger å få øynene opp for hvor vanlig fargesvakheter er og hvilke utfordringer det medfører for de som rammes, sier Haugo.

– Bør undersøke synet

Både Haugo og Baraas mener norske barn bør testes for fargesvakheter dersom de har problemer på skolen.

– På den måten får både lærere, foreldre og eleven selv muligheten til å legge til rette for god læring, selv med dårlig fargesyn, sier Rigmor Baraas.

Også i yrkeslivet møter fargesvake menn problemer. De fleste må skrinlegge guttedrømmen om å bli for eksempel flyver, skipskaptein, brannmann, politi eller lokfører.

– Det dreier seg om sikkerhet og hvor lang tid man bruker på å løse et problem. En fargesvak vil kanskje greie å løse problemet til slutt, men ikke like raskt som en person med normalt fargesyn, sier Baraas.

Det er enkelt å finne ut om man har en fargesvakhet. Alle optikere kan undersøke og gi råd om fargesyn.

Kontaktpersoner:

Rigmor C. Baraas, professor i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, tlf. 928 36 659
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826


Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.