Det sløses med helsekronene

Riksrevisjonen kritiserer fastleger for overhenvisning til spesialisthelsetjenesten. Norges Optikerforbund mener det er viktig at overlappende eller tilsvarende undersøkelser reduseres. Visusmåling gjentas eksempelvis ofte hos flere instanser.

Det er viktig å få mest mulig ut av hver helsekrone. Overhenvising og overlappende undersøkelser tapper helsevesenet for store summer (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Repetisjon og overhenvisning

Mer enn hver fjerde fastlege henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten selv om de ikke ser noen medisinsk nytte av det, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Henvisningene er dessuten ofte dårlige.

Mellom 80 og 90 prosent av 650 spurte sykehusleger oppgir at henvisninger fra fastlegene ikke inneholder den informasjonen de trenger.

Halvparten sier de jevnlig opplever at det ikke kommer klart frem av henvisningen om hvorfor pasienten er sendt til spesialistbehandling. 

Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin, sier det kan være flere grunner enn medisinsk nytte for at fastleger sender henvisning. Det kan være for å få en trygdeytelse, forsikringsytelse eller førerkort.

Riksrevisor Per Kristian Foss mener at kvaliteten på henvisninger må økes, og at de i stører grad må tilpasses spesialisthelsetjenestens behov.

Norges Optikerforbund har flere ganger poengtert overfor myndighetene at antallet tilsvarende eller overlappende undersøkelser kan reduseres.

– Hvis en optiker måler visus hos en pasient som henvises til kataraktkirurgi, gjentas denne målingen normalt både hos privatpraktiserende øyelege og ved øyeavdelingen som skal gjøre operasjonen – ofte helt unødvendig, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

I mer strømlinjeformede pasientforløp som sikrer god overføring av informasjon, vil behovet for repeterende undersøkelser reduseres. Da kan de ulike tjenestenivåene gjøre flere formålstjenlige oppgaver, fremholder Haugo.

Klarer man å lage gode pasientforløp som ikke strekker oppfølging og behandling over lang tid, vil en samtdig kunne redusere behovet for repetisjon av undersøkelser.

– Dette gjelder ikke bare øyehelsefeltet, men også ander deler av norsk helsevesen, mener Hans Torvald Haugo.

Les artikkel om Riksrevisjonens undersøkelser her, hos NRK