Dette opptok oss i 2019

Brillestøtte i Statsbudsjettet, Fagkonferansen i Tromsø og en aprilspøk om synstavle som må endres. Dette var de mest leste nyhetene på vår nettside i 2019.

Alle øyne på saken om brillestøtte i Statsbudsjettet. Her blir NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo intervjuet på Politisk kvarter på NRK (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Nyhetsåret 2019

Hver virkedag gjennom året, med unntak for ferier, legger vi ut aktuelle nyheter på våre nettsider som angår norske optikere, bransjen og alle med interesse for synsfunksjonen.

Tre av de ti mest leste nyhetssakene omhandlet kontroversen rundt regjeringens kutt i brillestøtte til barn. Denne saken engasjerte mange og NOF/SI deltok også i to høringer i Stortinget umiddelbart etter fremleggingen av budsjettet.

Det ble debatter, også om saksgangen og kontakt med aktørene i bransjen, og kontrovers rundt ett av nyhetsoppslagene på vår nettside. Saken levde i mediebildet i flere uker i fjor høst.

Kanskje mest overraskende er at årets aprilspøk ble den nest meste nyheten på nettsiden i 2019.

Under overskriften «Synstavle må endres» fortalte vi at LEA-tavlen trolig må endres etter påtrykk fra Apple. Inntil videre bør man unngå å bruke optotypen når man undersøker synet til barn, fortalte vi.

Nyheter og informasjon om Fagkonferansen er mange interessert i. Vi informerte både om programmet og hvordan man melder seg på. Guide til Landsmøtet 2019 var også en populær nyhet.

Vi fortsetter med daglige nyheter som før, og i løpet av de neste ukene skal du blant annet få vite mer om hva som skal skje på årets store samling med Landsmøte, Generalforsamling og Fagkonferanse på Kongsberg i april.

Så følg med oss videre!