Diabetesgen funnet

Den norske forskeren, professor Pål R. Njølstad, har fått stor oppmerksomhet internasjonalt etter å ha funnet et mutert gen som knyttes til diabetes. Via en norsk familie og gjennomgang av tusenvis av gen fant Njølstad genet som knyttes til utvikling av diabetes.

 
Njølstad ha sammen med sine kolleger forsket i flere år på et nytt gen som knytter diabetes til en mutasjon i p85-genet som er insulinets signaliseringsfaktor. En norsk familie som alle var kortvokste, hadde en spesiell fettfordeling på kroppen, diabetes, og insulinresistens ble utgangspunktet for DNA-fangsten.

 

Les mer i Dagens medisin.

 

Funnene er også  beskrevet og kommentert i Bergens Tidende.