Disputaser på nett

Optikerne Hilde Røgeberg Pedersen og Lene Aarvelta Hagen holder begge doktorgradsdisputaser i mai. Prøveforelesninger og disputaser blir overført direkte på Zoom henholdsvis 12. og 20. mai.

Hilde Røgeberg Pedersen (FOTO: USN)

Optikere presenterer sine doktorgradsprosjekter 

Hilde Røgeberg Pedersen har studert hvordan netthinnen er utviklet hos personer som har medfødt aniridi, variasjon i genotype, og hvordan dette påvirker synsfunksjonen.

Aniridi er en sjelden genetisk tilstand som gjør at øynene ikke utvikles normalt. De fleste mangler iris helt eller delvis. Netthinnen kan også være underutviklet. Dette fører til sterkt nedsatt syn hos noen, mens andre kan ha tilnærmet normal synsfunksjon.

Forelesningen har tittelen: «The Retina in Congenital Aniridia – Structural, Functional and Genetic Variability».

Prøveforelesningen og påfølgende disputas foregår fra klokken 13:00 12. mai.

Klikk her for mer informasjon

20. mai skal Lene Aarvelta Hagen disputere over «Refractive errors, ocular dimensions, and cone opsins in Norwegian adolescents».

Lene Aarvelta Hagen har studert brytningsfeil og øyevekst hos ungdommer i Norge, og om myopi er assosiert med tappepigmentene på netthinnen.

Prøveforelesning og disputas holdes 20. mai fra klokken 10:00

Les mer her om Lene Aarvelta Hagens disputas