Du kan utfordre sansene!

Under fagkonferansen 2015 bør du utfordre sansene dine. På Hurdal syn- og mestringssenter vil det holdes syv ulike work-shops fem ganger i løpet av lørdagen hvor du kan se og føle på blinde og svaksyntes hverdag. Spenning, konkurranse og skrekkblandet fryd er tre av opplevelsene du kan ta med hjem.

Ved Hurdal syn- og kompetansesenter er mulighetene mange! Lørdagens del av fagkonferansen holdes i et moderne og oppgraderte omgivelser der kravene til universell utforming er satt høyt. Du vil lære mer om deg selv og det å være synshemmet ved å delta.
Lær å kjenne andres utfordringer

To utfordrende aktiviteter vil for mange være utendørs klatrevegg med blindfold samt høydebanen og zip-linjen over Hurdalssjøen som gir en ekstra kiling i magen når en ikke kan se. Synshemmede er opptatt av å finne den indre spenningen, akkurat som seende. Noen vil feste på seg sikringsselen og la elementene ta kontrollen. Andre vil hyle av spenning og kjenne adrenalinet strømme gjennom kroppen i full fart høyt over bakken! Dine sanser utfordres når du ikke kan se…

Har du idrettstalent eller vinnerskalle? Hvis du liker å konkurrere vil skyting med lydgevær være stedet du må oppsøke. Hvordan kan blinde skyte blink og treffe med gevær? For å sette en ekstra spiss på det hele planlegges det å arrangere stafetter. Alle ønsker å være på vinnerlaget – så her forventes full innsats!

Optikere bør ha kunnskap om hvordan en oppfører seg når en møter synshemmede. Mobilitet, ledsagerteknikk og bruk av hvit stokk er viktig for mange blinde og svaksynte. Ta en egen work-shop om dette! Men vi trenger også kunnskap om teknologien som er tilgjengelig. Skillet viskes ut mellom seende og ikke-seende da den synsvennlige teknologien finnes på mage plattformer. Skal du være en del av synets førstelinjehelsetjeneste er det bare å melde seg på!

Hurdal syn- og mestringssenter har et mangfoldig tilbud. For å lære mer om hva senteret kan tilby melder du deg på en guidet tur for å bli kjent på senteret og lære om mulighetene som finnes. En annen måte å komme tettere på blinde og svaksyntes verden er å delta på sansestien med kunstverk som er beregnet både for seende og synshemmede.

Aktivitetene på work-shopene vil vare i maksimalt 45 minutter. Du kan delta på aktiviteter og foredrag om hverandre. Husk at senteret er stort! Det er satt av 15 minutter til å gå fra sted til sted. Syn- og mestringssenteret har aktivitetsplasser både innendørs og utendørs – og det er viktig å ha på tøy som egner seg å bruke uansett vær! Flere av de spennende aktivitetene vil foregå utendørs.

Les mer i årets landsmøtehelg og se fagprogrammet.

Fagkonferansen 2015 er et arrangement for optikere som ønsker å fylle sin samfunnsrolle.