Eksplosiv økning i utbetaling

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser en kraftig økning i utbetaling i privat sektor. I 2010 fikk pasienter behandlet i det private utbetalt 2,2 millioner. Tallene for 2011 nærmer seg 17 millioner. Utbetalingen innen kategorien øyesykdommer er nesten halvert fra 2009 til 2011.

 

Tallene viser en bekymringsverdig økning i utbetalingen innen den private sektor av NPE. Fortsetter økningen vil det bli spørsmål om midlene de enkelte fagområder skal sørge for, kan håndtere utgiftene og utbetalingene de skal dekke.

 

Medieoppmerksomheten rundt øket utbetaling innen øyehelsesektoren var stor i vinter. En stor del av økningen kunne spores tilbake til fagområdet refraktiv kirurgi. Tallene for 2010 og 2011 reflekterer flere saker fra tiden før 2009, da den private delen av helsevesenet ble en del av NPE. Slik er det også i optometrisk bransje.

 

NPE viser til ulike typer statistikk. For den private delen av helsesektoren viser tallene en eksplosiv økning i utbetalingen. Tallene innen øyehelse øket betraktelig for årene 2009 og 2010. Det er godt å se at tallene for 2011 viser en betydelig nedgang. Mengden innklagede saker har virker å ha nådd en topp, da eldre saker i en overgangsperiode er ferdig behandlet.

 

I snitt er det omtrent 1/3 av de innklagede sakene som får medhold. NPE viser en oversikt over de ulike medisinske områdene. Øyefaget ligger omtrent på snittet sammenliknet med generell oversikt over medhold.

 

Optometribransjen betaler i dag inn mer enn 700 000,- årlig for å dekke inn utgifter i ordningen.