Endret stoffskifte kan påvirke synet

Det er påvist en sammenheng mellom problemer med stoffskifte og keratokonus. Funnene ble presentert på verdens øyelegekongress i Barcelona.

Skjoldbruskkjertelen er kroppens viktigste kjertel og den regulerer essensielle funksjoner som hjerterytme, fordøyelse og vekst. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Syn og stoffskifte

Finnes det en sammenheng mellom tyroksin-hormon og forandringer i hornhinnen og synet? Ja, ifølge ny og nyoppdaget forskning på feltet som ble presentert på World Ophthalmology Congress i Barcelona i juni.

– Det er ikke ukjent at hormonelle endringer kan påvirke hornhinnen ved for eksempel graviditet, men denne sammenhengen med stoffskiftet var ny for meg, sier optiker Anne Norvik Jervell, som har keratokonus som spesialfelt.

Hun viser til at optikere oppdager og hjelper keratokonuspasienter, og at det er viktig at optikere ser sammenheng med andre sykdommer og tilstander i kroppen og henviser videre ved behov – også til fastlege.

– Kanskje skal man spesielt i atypiske tilfeller av keratokonus tenke på sammenhengen med ubalanse i stoffskiftet og stille pasienten noen ekstra spørsmål, sier Anne Norvik Jervell.

Se et kort videoklipp/intervju fra øyelegekongressen i Barcelona om temaet her