Engelske sjåfører kan se for dårlig

I England har det siden 1935 vært obligatorisk at alle sjåfører skal kunne lese et bilskilt på 20 meters avstand. EU har innført krav om binokulær visus på 6/12 (0,5) målt med Snellen-tavle. Et nytt studie viser at 15% av de som består den obligatoriske testen, ikke tilfredsstiller EUs visuskrav.

 
 

Utfordringen er at undersøkelsen med Snellentavlen ikke er obligatorisk.

Mange sjåfører i England kan være utrygge sjåfører da de ikke består synskravene, ifølge en ny studie. Ved Anglia Ruskin University har de funnet ut at Snellentavlen og skilt-testen ikke er sammenliknbare.

I en gruppe sjåfører hvor synet var på grensen til kravet fant man at 15% av disse bestod skilt-testen men ikke visuskravet målt med Snellen. Dette betyr at en kan passere den obligatoriske testen men allikevel har for dårlig syn.

Forskerne frykter at mange unngår øyeundersøkelse av frykt for å miste sertifikatet. Denne diskusjonen har vi også hatt i Norge. Optikere har sammen med legene og psykologene en meldeplikt relatert til førerkort.

Dr Latham sier at optikere kan komme i vanskelige situasjoner når de må informere sine pasienter om at de ikke lenger er skikket til å kjøre bil på grunn av redusert syn. Samtidig påpekes det at optikere gjør mer enn bare å optimalisere syn ved hjelp av briller og kontaktlinser.

I Norge ble endringene i 2012 en liberalisering sett i forhold til tidligere krav. Norges Optikerforbund har påpekt dette samt at kravene satt til synsfelt er vanskelige å tolke. Forbundet har også vært motstander av endringen av krav til obligatorisk legesjekk for sjåfører som ble skjøvet fra 70 til 75 år.

I flere land i Europa er det innført obligatoriske synsundersøkelser for å få eller å beholde førerkort. Norge og England er av de mer liberale landene uten krav om at alle skal synsundersøkes.

Les mer i tidsskiftet Optometry Today.Ønsker du mer inngående informasjon om studien finnes dette i British Journal of Ophthalmology.