Fagkonferanse på Hurdalsenteret

Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har i dag hatt møte med Norges Blindeforbund for å diskutere detaljer rundt kommende fagkonferanse. Lørdagen skal holdes på Hurdal syn- og mestringssenter. Programmet blir spennende!

 
Norges Blindeforbund ønsker at rehabiliteringskursene de tilbyr skal lære den enkelte synshemmede å mestre daglige gjøremål slik at de kan vende tilbake til et aktivt og selvstendig liv hjemme. Disse prosessene skal norske optikere føle på kroppen.

– Fasilitetene på senteret egner seg godt for et samarbeid rundt fagkonferansen, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon. Han gleder seg til å sende optikere rundt på området for å delta på ulike aktiviteter. Et mål er at optikere skal sitte igjen med en styrket forståelse for synshemmedes hverdag og hvordan de kan utnytte eget syn.

– Mange synshemmede kan i en tidlig fase avhjelpes lokalt. Innblikk i hvilke roller de ulike aktørene i habilitering- og rehabiliteringsfasen har, og hvordan brukere og helsepersonell skal forholde seg til de ulike aktørene er viktig, sier Hans Torvald Haugo. Norges Optikerforbunds generalsekretær synes det er spennende å få muligheten til å arrangere fagkonferansen så tett opp mot en stor og viktig brukerorganisasjon som Norges Blindeforbund.

Sett av fredag 24. april til søndag 26. april. Fredag og søndag holdes på konferansehotellet to steinkast fra hovedflyplassen. Lørdagen er ved Hurdalssjøens bredder!