Fagråd Syn

Årets seminar fra Fagråd syn – Helse Bergen, ble gjennomført i Statpeds Vest sine lokaler. Pedagoger, ansatte i kommunal helsetjeneste, politikere, folk fra offentlig forvaltning, helsepersonell og brukergrupper informerte og diskuterte hva fremtiden vil bringe innen synshjelp. Optikere har satt spor.

 


 

Les mer om Fagråd syn via Statpeds nettsider.

 


Det er noe uklart i hvilken form Fagråd syn vil fortsette, da den finansielle situasjonen ikke er avklart. Til nå har Statped fungert som administrator i arbeidet og det er gitt finansiell støtte fra det offentlige. Om pengestøtten fortsetter på dagens nivå er usikkert.

 

Hvis arbeidet blir videreført, vil det være behov for optikere i Hordaland og omegn som ønsker å engasjere seg i arbeidet.

 

Norges Optikerforbund var til stede på møtet. Hans Torvald Haugo informerte kort om optikeren, forbundets tanker om fremtiden og behovet for gjensidig ønske om samarbeid. I habilitering- og rehabiliteringsutfordringer må flere enn helsepersonell samarbeide godt. Haugo poengterte at det i dag er tydelige skillelinjer mellom pedagogikk og helsetjenestene som er med på å gi den synshemmede redusert kvalitet på tjenesten. Noe går på liten kjennskap på tvers av fagområder, men lovmessige reguleringer vil også være en utfordring – for eksempel i utveksling av informasjon fra helsepersonell til ikke-helsepersonell.