Får øynene opp for velferdsteknologi

Nye resultater viser at velferdsteknologi gir store gevinster både for pasientene og helse- og omsorgstjenestene når den brukes riktig.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Må tas i bruk

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at dokumentasjonen på effekten av velferdsteknologi er så god at kommunene må ta den i bruk i omstilling av helse- og omsorgstjenesten.

En ny rapport fra Helsedirektoratet styrker tidligere funn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og anbefaler at kommunene tar i bruk velferdsteknologi på flere områder.

Velferdsteknologi kan for eksempel være digitalt tilsyn av hjemmeboere. Det har i flere kommuner erstattet fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester, og det har gitt økt ro og bedre søvnkvalitet for den som mottar tjenesten. Pårørende og helsepersonell opplever også mindre stress og bekymring når sensorer varsler ved behov for bistand.

I Bergen har hjemmesykepleierne funnet ut at 4 av 10 hjemmebesøk er unødvendige når de har tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte. Samtidig opplever de hjemmeboende økt selvstendighet og mestring, og de er mer fornøyde med tjenesten.

Høgskolen i Sørøst-Norge har et Vitensenter for helse og teknologi som jobber med dette. Senteret er lokalisert i Drammen, og det ledes av optiker Janne Dugstad. Vil du vite mer om senteret?

Her er lenke til Vitensenteret

Her er lenke til deres Facebookgruppe

Her kan du løese nyheten fra Helsedirektoratet