Farlig laserlys

Sigurd kjøpte seg en laserpenn på ferietur. Lyset fra denne har gitt han permanente skader i øynene. Synet er ikke som før. Statens Strålevern sier at øyeskader fra små lasere er et problem, spesielt nå i ferietiden.

 
– Vi opplever laserpekere som et stort problem, særlig nå i ferietiden hvor folk handler disse i Syden. De er ofte sterkere enn én milliwatt, som er grensen for hva som er lov i Norge uten egen bæretillatelse på offentlig rom. Dette sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens Strålevern.

 

Spesialist i øyesykdommer Håkon Øritsland bekrefter at Sigurds øyeskade er alvorlig. Heldigvis opplever mange en bedring i tiden etter at skaden er oppstått fordi at hevelsen som skapes reduseres. – Grønne laserstråler skaper mer alvorlige skader enn røde laserstråler, fordi øyets røde bunnfarge absorberer grønt lys, slik at det skjer en varmeutvikling i øyet der laseren treffer, forklarer Øritsland i VG-artikkelen.

 

Det er flere som ønsker slike lasere forbudt.

 

Les mer om farlig laserlys og Sigurds syn etter laserskaden på VG-nett.