Fatigue etter hjerneslag

En ny norsk studie viser at synsproblemer etter hjerneslag er assosiert med fatigue. 

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

En ny norsk studie av Synne Pedersen og kolleger har undersøkt hvordan problemer med ulike funksjoner kan bidra til fatigue etter hjerneslag.

Fatigue etter hjerneslag har konsekvenser for rehabilitering og prognose etter hjerneslag. Kunnskap om hvilke typer utfall etter hjerneslag som kan påvirke fatigue over tid, er viktig kunnskap i behandling og rehabilitering av slagrammede.

Denne studien inkluderte 144 slagrammede med hovedsakelig milde til moderate hjerneslag. De svarte på spørreskjema om 12 ulike funksjonsvariabler (Stroke specific Quality of Life Scale) og en skala som sier noe om graden av utmattelse/fatigue (Fatigue Severety Scale).

I studien fant forskerne at 35 % av deltagerne rapporterte alvorlig fatigue 3-4 år etter hjerneslaget. Personer som bodde sammen med andre og de som var i arbeid rapporterte mindre fatigue. Domenene «energi», «humør» og «synsproblemer» var områder som individuelt påvirket graden av fatigue.

Studien bidrar til viktig kunnskap om at synsproblemer etter hjerneslag kan være en medvirkende faktor til fatigue etter hjerneslag. For å kunne redusere faren for fatigue bør synsfunksjonen vurderes og tiltak for å optimalisere synsfunksjonen settes i gang.  

Klikk her for NorVis nettside

Klikk her for hele rapporten