Felles ansvar for folkehelse

Samarbeid og deling av kunnskap på tvers av profesjonene i helsevesenet blir viktig for god folkehelse fremover. Norges Optikerforbund har nå levert innspill til Folkehelsemeldingen som skal opp i Stortinget i høst.

Fra Arendalsuka 2018: Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen flankert av generalsekretær Hans Torvald Haugo og nestleder Helle K. Falkenberg i Norges Optikerforbund (Foto: Vegard Valestrand)

Dele kunnskap

Samfunnet utvikles i en retning som gjør det stadig mer synskrevende. Andelen eldre i befolkningen gir økende antall med behov for øyehelsetjenester.

I et høringssvar til Folkehelsemeldingen 2019, påpeker Norges Optikerforbund at alle helsepersonellgrupper må ta et større ansvar for mangelen på samarbeid i helsetjenesten.

Innen øyefaget begynner presset på spesialisthelsetjenesten å gå ut over pasientenes øyehelse. Tiden er inne for å diskutere oppgavedeling og standardiserte pasientforløp for å sikre tilgang til øyelegene.

Helsepersonell bør bli flinkere til å gi av egen kunnskap, uten at dette nødvendigvis gir en direkte nytteverdi tilbake.

Dette er noen hovedpunkter i høringssvaret Norges Optikerforbund har gitt til Folkehelsemeldingen. Her trekkes også to helsefaktorer inn spesielt: Diabetes og røyking – begge deler kan påvirke syn og øyehelse, og der samarbeid mellom helsepersonell kan gi gode resultater.

Les innspillene til Norges Optikerforbund her